วันเสาร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552

การเขียนภาพด้วยฟู่กัน

การเขียนภาพการ์ตูนลายเส้น ด้วยสีน้ำพลาสติก